Investor relations

Awardit AB (publ) är en ledande operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar.  Bolagets största ägare är riskkapitalbolaget Visionalis AB (en del av LMK Industri) och Niklas Lundqvist (grundare/VD).  Awardit noterades på Nasdaq First North den 5 december 2017.

Nedan följer närmare information om bolaget och dess ledning.

 

IPO 2017 – Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning

Pressreleaser

Ledning

Styrelse

Aktien och ägarstruktur

Certified adviser

Revisorer

Bolagsordning

Stämmor

Bolagskalender

Finansiella rapporter