Aktien och ägarstruktur

Allmän information

Noteringsplats:  Nasdaq First North
Namn:  Awardit
Kortnamn:  AWRD
ISIN-kod:  SE0010101824
LEI-kod:  5493004EULJHCCPCWD24
Handelspost:  1
Första handelsdag:  2017-12-05
Antal aktier:  6 373 102
Antal röster per aktie:  1
Aktieslag:  B
Kurshistorik etc:  AWRD, AWARDIT, (SE0010101824)

Ägarstruktur (28 december 2018)

För ytterligare information kontakta:

Niklas Lundqvist, VD
niklas.lundqvist@awardit.se
08-411 40 00