Bolagskalender

 

 

2018-08-17  Delårsrapport januari-juni 2018

2018-11-06  Extra Bolagsstämma

2018-11-15  Delårsrapport januari-september 2018

2019-02-28  Bokslutskommuniké januari-december 2018

 

För ytterligare information kontakta:

Niklas Lundqvist, VD
niklas.lundqvist@awardit.se
08-411 40 00