Certified adviser

 

Aqurat Fondkommission AB är Awardits Certified Adviser.

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

Telefon:  08-684 05 800
Hemsida:  www.aqurat.se

En Certified Advisers roll är att fungera som stöd i noteringsprocessen samt att ansvara för att bolaget uppfyller kraven för att noteras på First North. Certified Advisern ansvarar även för att kontinuerligt kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott.

 

För ytterligare information kontakta:

Niklas Lundqvist, VD
niklas.lundqvist@awardit.se
08-411 40 00