IPO 2017 – Nasdaq First North

Awardit AB hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer.  Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram till komplexa allians­program.

Awardit omsatte 2016 drygt 41 mkr (ca 44 mkr inkl dotterbolag) med ett EBITDA på 14,6 mkr och ett resultat efter skatt på 11 mkr. Utdelning 2017 blev 10,8 mkr. Sedan 2009 har Awardit delat ut ca 59 mkr till aktieägarna med en höjd utdelning varje år.

Nu finns en möjlighet att bli aktieägare i Awardit. Erbjudandet omfattar maximalt 665 000 befintliga aktier (13,3% av Bolaget). Priset per aktie är 28 kr och baserar sig på ett bolagsvärde på ca 140 mkr. Direktavkastningen baserat på innevarande års utdelning ligger på drygt 7,7% vid teckningskursen. P/E-talsvärderingen blir 12,7 gånger vinsten efter skatt (2016 års siffror).

Teckningsperioden är 7-24 november och preliminär första handelsdag är den 5 december.

 

Awardit – memorandum 2017

Awardit – teaser 2017

Awardit – anmälningssedel 2017

 

För elektronisk anmälan med BankID hos Aqurat Fondkommission klicka här.