Ledning

 

nl130

Niklas Lundqvist

Född:  1970

VD, grundare och medlem av styrelsen sedan 1999

Styrelseordförande i:
Rewardit AB
Sponsorhuset AB
Huxidor AB
Motivation Service AB
Crossroads Loyalty Solutions AB

Styrelseledamot i:
Awardit AB
Lokalbolaget på Snickarbacken AB
Plus Sortiment AB
Vatone AB
Youcal AB

Utbildning:
Jur kand och LLM, Uppsala
Universitet och Maastricht University
Ekonomi Handelshögskolan
Göteborg, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet:
Magnusson Wahlin Advokatbyrå

Huvudsysselsättning:
VD och grundare av Awardit AB.

Aktieinnehav: 1 101 550 aktier

 

henrik200pix

Henrik Olander

Född:  1972

Vice VD sedan 2018

Styrelseordförande i:
Out of Home AB
Olander & Sjöstrand försäljnings Aktiebolag

Styrelseledamot i:
Crossroads Loyalty Solutions AB
Aktiebolaget -ish & Co
Bjarnason Medical Konsult AB
House of Cash AB
Gamlestaden Förvaltning AB

Utbildning:
Civilekonom Göteborgs Universitet och Erasmus Universiteit
Executive MBA Copenhagen Business School

Arbetslivserfarenhet:
Nordisk Försäljningsdirektör LEGO Group
Nordisk Marknadschef Black&Decker
VD Out of Home AB

Huvudsysselsättning:
Vice VD Awardit AB och VD Crossroads Loyalty Solutions AB.

Aktieinnehav: 232 265 aktier

 

jh130

Johan Hagman

Program Manager, anställd sedan 2001

Född:  1975

Styrelseledamot i:
Plus Sortiment AB

Utbildning:
Magister i Statistik och kandidat i utredningssociologi,
Stockholms Universitet

Arbetslivserfaranehet:
Tidigare verksam som utredare/statistiker
på Statens Kulturråd och KFS.

Huvudsysselsättning:
Program Manager Awardit AB.

Aktieinnehav: 400 800 aktier