Ledning

 

nl130

Niklas Lundqvist

Född:  1970

VD, grundare och medlem av styrelsen sedan 1999

Styrelseordförande i:
Rewardit AB
Sponsorhuset AB
Huxidor AB
Motivation Service AB

Styrelseledamot i:
Awardit AB
Lokalbolaget på Snickarbacken AB
Plus Sortiment AB
Vatone AB

Utbildning:
Jur kand och LLM, Uppsala
Universitet och Maastricht University
Ekonomi Handelshögskolan
Göteborg, Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet:
Magnusson Wahlin Advokatbyrå

Huvudsysselsättning:
VD och grundare av Awardit AB.

Aktieinnehav: 1 101 550 aktier

 

jh130

Johan Hagman

COO, anställd sedan 2001

Född:  1975

Styrelseledamot i:
Plus Sortiment AB

Utbildning:
Magister i Statistik och kandidat i utredningssociologi,
Stockholms Universitet

Arbetslivserfaranehet:
Tidigare verksam som utredare/statistiker
på Statens Kulturråd och KFS.

Huvudsysselsättning:
COO Awardit AB.

Aktieinnehav: 400 800 aktier