Pressreleaser

15 november 2018:  Delårsrapport januari – september 2018

14 november 2018:  Awardit har utsett Henrik Olander till vice VD

6 november 2018:  Awardit AB har tillträtt Crossroads Loyalty Solutions AB efter slutfört förvärv

6 november 2018:  Kommuniké från extra bolagsstämma

22 oktober 2018:  Kallelse till extra bolagsstämma

17 oktober 2018:  Awardit har slutfört förvärvet av Crossroads Loyalty Solutions AB

13 september 2018: Awardit har ingått Term Sheet avseende förvärv av Crossroads Loyalty Solutions AB

17 augusti 2018:  Delårsrapport januari – juni 2018

24 maj 2018:  Kommuniké från årsstämma 2018

18 maj 2018:  Delårsrapport januari – mars 2018

11 maj 2018:  Korrigerad kallelse till årsstämma i Awardit

11 maj 2018:  Förslag till ny styrelseledamot

26 april 2018:  Korrigerad kallelse till årsstämma i Awardit

26 april 2018:  Kallelse till årsstämma i Awardit

24 april 2018:  Awardit har slutfört förvärvet av Motivation Service AB

18 april 2018: Awardit har ingått fyraårigt koncernavtal med Ahlsell

29 mars 2018:  Awardit har ingått avtal med OKQ8

28 feb 2018:  Bokslutskommuniké 2017

29 jan 2018: Awardit har ingått Term Sheet avseende förvärv av Motivation Service AB

23 jan 2018: Awardit har tecknat avtal om leverans av kundlojalitetsprogram

21 dec 2017: Awardit slutför förvärvet av Sponsorhuset

30 nov 2017: Awardit offentliggör bolagsbeskrivning

27 nov 2017: Awardit offentliggör utfall av erbjudandet

20 nov 2017: Delårsrapport januari – september 2017

7 nov 2017: Erbjudande i samband med notering på First North