Om Awardit

Awardit AB är Nordens största operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar.

Genom att implementera Awardits nyckelfärdiga lösningar kan företag öka sin omsättning och lönsamhet samt effektivisera sin marknadsföring och kundkommunikation.

Awardit erbjuder ett one-stop-shop och bistår med strategi inför satsningen, uppsättning, teknisk drift och operativ drift.  Kärnan i verksamheten består av en egenutvecklad lojalitetsplattform som det investerats mer än 50,000 utvecklingstimmar i och som möjliggör uppsättning och drift av lojalitetsprogram som en molntjänst.

 

Företaget grundades ca 1999 av Niklas Lundqvist som ett resultat av prisvinnande affärsidé i en tävling som arrangerades av Nutek (nuvarande Tillväxtverket).  Företaget har en god tillväxt och hög lönsamhet och utvecklas kontinuerligt med en ambition att leda vad gäller värdeskapande tjänster för lojalitetsprogram.

Sedan 2014 drivs även ett eget B2B-lojalitetsprogram med ett 60-tal partnerföretag genom dotterbolaget Rewardit AB.

Awardit noterades på Nasdaq First North i december 2017 och har sedan dess förvärvat Sponsorhuset AB, Motivation Service AB och Crossroads Loyalty Solutions AB.

Styrelsen i Awardit består av Olle Isberg (ordförande), Niklas Lundqvist (VD), Samir Taha, Charlotte Eisner och Petter Sehlin.