Produkter och tjänster

Awardit riktar sig till andra företag och erbjuder ett ”one-stop-shop” för att öka försäljningen mot befintliga kunder eller motivera personal och återförsäljare.  Awardits grundläggande tekniska plattformen är i princip densamma oavsett typ av program eller målgrupp men de olika tillämpnings-/produktområdena åskådliggörs enligt nedan.

Om du har någon tillämpningsidé som inte finns med nedan så lyssnar vi och är öppna för anpassningar!