Teknik och funktionalitet

Awardits lojalitetsplattform kan användas för att sätta upp allt från fristående program, för en enskild kunds behov, till komplexa koalitionsprogram med en gemensam digital poängvaluta för hundratals bonusutdelande partners samt för olika former av motivationsprogram.

Plattformen är utvecklad i Java och tillhandahålls som en tjänst med webb- och mobilbaserade medlems- och användargränssnitt. Fler än 50,000 utvecklingstimmar har investerats i plattformen.

Integration kan ske med kundens/programägarens POS/CRM/ERP-system för transaktionsöverföring och ömsesidig uppdatering av medlemsdata.  Kommunikation sker över internet.  Vidare kan data kompletteras upp från externa databaser eller exporteras till externa system.

 

Följande moduler/funktioner är integrerade i plattformen.

Eventuellt befintligt kund- eller medlemsregister förs över i en batch i text- eller XML-filformat. Medlemmar kan även registrera sig själva via websidor som utgör en del av lojalitetsplattformen eller genom att fylla i en talong som de lämnar in. Medlemsuppgifter från talonger kan läggas in manuellt via Awardits webbaserade administrationsgränssnitt eller scannas av tredje parts leverantör för att sedan laddas upp batchvis i filer. Medlemsid kan t.ex. vara personnummer, epost, mobilnummer kundnummer, medlemskort eller liknande.
För varje köp kan en grundbonus i form av en egen digital belöningsvaluta delas ut. Bonusen kan enkelt konfigureras för att bli produkt-, kategori- eller kanalspecifik och/eller riktad mot en definierad målgrupp (definierad utifrån det data som finns tillgängligt med avseende på medlemmarna). Det finns även möjlighet att konfigurera bonustrappor, registreringsbonusar, medlemsrekryteringsbonusar och responsbonusar (t.ex. klick på unika länkar i mail eller på websidor, inmatning av kampanjkoder, svar på enkäter). Genom responsbonusar kan medlemmarna uppmuntras till acceptans av mer kostnadseffektiva kommunikationskanaler.
Varje medlem kan ges tillgång till en personlig medlemssida (responsiv design) på webben under programägarens varumärke och grafiska profil. Denna sida är en integrerad del av lojalitetsplattformen. De personliga medlemssidorna integreras sömlöst i övriga webbsidor ur medlemmarnas perspektiv. Inloggning sker med användarnamn och lösenord från ett särskilt fönster som nås via en länk som kan placeras var som helst på programägarens ordinarie webbsidorna. På sidan får medlemmen tillgång till sitt bonuskonto (med alla tranaktionshistorik), aktuella erbjudanden, nyheter, tävlingar odyl. Enkäter kan också publiceras och genomföras genom medlemssidorna. Medlemssidorna personaliseras automatiskt utifrån de kampanjregler odyl. som konfigurerats. Detta innebär att olika medlemmar/medlemssegment kan se olika erbjudanden och kampanjer med utgångspunkt från registrerade medlemsuppgifter och transaktionshistorik. Via den personliga medlemssidan kan medlemmen även få tillgång till en poängshop i vilken denne kan lösa in sin ackumulerade poäng mot olika typer av varor och tjänster som tillhandahålls av Awardit och/eller programägaren.
Kundkommunikation och kampanjhantering via e-post, personliga medlemssidor och mobiltelefoner är integrerade i lösningen. För kunder som efterfrågar en separat epostplattform finns en färdig koppling mot marknadsledande MailChimp. Vad gäller postala utskick kan data för kampanjgenomförande enkelt exporteras via det webbaserade administrationsgränssnittet. Kampanjer och den respons de genererat kan följas upp via webbaserade gränssnitt. Vidare kan kundsegment definieras och bearbetas utifrån all registrerad kunddata inkl. transaktionshistorik. Digital kundkommunikation som komplement till traditionell massmarknadsföring kan sänka marknadsföringskostnaderna och samtidigt höja responsen. För att stimulera acceptans av e-post och webkommunikation kan en responsbonus delas ut vid klick på unika länkar. Vissa kampanjtyper, t.ex. förstaköp, inaktivitet och uppföljning av köp av specifik produkt kan automatiseras.
Rapporter med avseende på bonusskulder, demografi, köpbeteende och kampanjutfall skräddarsys för programägare och kan granskas och analyseras genom det administrativa webbgränssnittet.
Det är möjligt att skapa gemensamma lojalitetsprogram (k koalitionsprogram) för bolag inom olika branscher som etablerar en gemensam poängvaluta. Awardit har även ett femtiotal partnerföretag som kan implementeras som poängutdelande externa partners i lojalitetsprogram som Awardit är operatör av. Poäng som delas ut för en medlems köp hos en extern partner finansieras av den externa partnern genom Awardit som clearar alla transaktioner.
Enklare webbaserade marknadsundersökningar kan genomföras snabbt, billigt och enkelt med enkätmotorn. Text- och flervalsfrågor kommuniceras ut via de personliga medlemssidorna. För att stimulera svarsfrekvensen kan en poängbelöning kopplas till varje frågeomgång. Enkätmotorn kan även användas för att genomföra tävlingar odyl.
Lojalitetsprogrammet kan administreras av programägaren eller Awardit genom ett webbaserat gränssnitt. Här finns hela medlemsregistret samt verktyg för bonushantering, kampanjer, utskick, rapporter och enkäter osv. Awardit har även ett ”super admin” gränssnitt som används för att konfigurera och lansera nya lojalitetprogram under kunders varumärken.
Transaktionsöverföring från kundens affärs- kassa- och/eller CRM-system och lojalitetsplattformen hanteras schemalagt via FTP eller i realtid via web services. Awardit kan även acceptera filer som mailas manuellt men en automatiserad process eftersträvas alltid. Uppdaterade personuppgifter och liknande kan också kompletteras upp via externa databaser.